บทเรียนชีวิตที่ครบบริบูรณ์ รวมเล่ม

บทเรียนชีวิตที่ครบบริบูรณ์ รวมเล่ม

200.00 ฿ 200.0 THB

200.00 ฿

Add to Cart


หนังสือ "ชีวิตที่ครบบรบูรณ์: ชีวิตของพระคริสต์ในเรา"
เป็นบทเรียนที่จะช่วยให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจพื้นฐานชีวิตคริสเตียนได้อย่างชัดเจน
บทเรียนนี้สามารถนำไปใช้กับกลุ่มผู้เชื่อใหม่ หรือกลุ่มเรียนพระคัมภีร์ในคริสตจักรได้

Pages: 157
Binding: Perfect
Size: A4 Paperback
Copyright Year: 1980
Publisher: The C&MA Mission of Thailand