T.3-3 ความเชื่อโดยการประพฤติ

T.3-3 ความเชื่อโดยการประพฤติ

65.00 ฿ 65.0 THB

65.00 ฿

Add to Cart


"ธัญญาทิพย์" บทเรียนรวีวารศึกษาพร้อมภาพประกอบพิมพ์ 4 สี ช่วยให้การเรียนรวีในคริสตจักรมีสีสันและไม่น่าเบื่ออีกต่อไป

คู่มือครูรวีวารศึกษา สำหรับครูรวีฯชั้นประถมปลาย เรื่อง "ความเชื่อโดยการประพฤติ ”
เนื้อหาในเล่มแบ่งเป็นแต่ละบทเรียนพร้อมภาพประกอบสวยงาม มีข้อพระคัมภีร์ประกอบ มีเป้าหมายแต่ละบทเรียน ข้อคิดสำหรับครูผู้สอนและผู้เรียน คำถามทบทวน ข้อท่องจำ เกมส์และกิจกรรมดีๆที่น่าสนใจเหมาะกับวัยของผู้เรียน ช่วยให้ผู้สอนสามารถช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจบทเรียนและนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน คริสตจักร และเติบโตในทางของพระเจ้าอย่างถูกต้อง

คู่มือครู "ความเชื่อดดยการประพฤติ" ประกอบด้วยเนื้อหาที่น่าสนใจดังนี้:
บทที่ 1 ความเชื่อต้องมีการเชื่อฟัง
บทที่ 2 ความเชื่อต้องมีความอดทน
บทที่ 3 จงเลือกให้ถูก
บทที่ 4 ความเชื่อนำไปสู่ความสำเร็จ
บทที่ 5 การร่วมมือกัน
บทที่ 6 อย่าฝ่าฝืนวินัย
บทที่ 7 คนอื่นมาก่อน
บทที่ 8 ความเสมอภาคในคริสตจักร
บทที่ 9 ทีมงานของพระเจ้า
บทที่10 พิธีสมรส
บทที่11 พิธีถวายบุตร
บทที่12 พิธีศีลมหาสนิท
บทที่13 การรับบัพติศมาในน้ำ

Pages: 74
Binding: Perfect
Size: A4 Paperback
Published: 2016