T.2-2 พระคัมภีร์และยุคสุดท้าย

T.2-2 พระคัมภีร์และยุคสุดท้าย

65.00 ฿ 65.0 THB

65.00 ฿

ใสในตะกร้า


"ธัญญาทิพย์" บทเรียนรวีวารศึกษาพร้อมภาพประกอบพิมพ์ 4 สี ช่วยให้การเรียนรวีในคริสตจักรมีสีสันและไม่น่าเบื่ออีกต่อไป

คู่มือครูรวีวารศึกษา สำหรับครูรวีฯชั้นประถมปลาย เรื่อง "พระคัมภีร์และยุคสุดท้าย ”
เนื้อหาในเล่มแบ่งเป็นแต่ละบทเรียนพร้อมภาพประกอบสวยงาม มีข้อพระคัมภีร์ประกอบ มีเป้าหมายแต่ละบทเรียน ข้อคิดสำหรับครูผู้สอนและผู้เรียน คำถามทบทวน ข้อท่องจำ เกมส์และกิจกรรมดีๆที่น่าสนใจเหมาะกับวัยของผู้เรียน ช่วยให้ผู้สอนสามารถช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจบทเรียนและนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน คริสตจักร และเติบโตในทางของพระเจ้าอย่างถูกต้อง

คู่มือครู "พระคัมภีร์และยุคสุดท้าย" ประกอบด้วยเนื้อหาที่น่าสนใจดังนี้:
บทที่ 1 หนังสือแห่งการดลใจ
บทที่ 2 หนังสือมหัศจรรย์
บทที่ 3 คำพยากรณ์พิสูจน์ความจริง
บทที่ 4 พระคัมภีร์กับวิทยาศาสตร์
บทที่ 5 จะเข้าใจพระคัมภีร์ได้อย่างไร
บทที่ 6 จะใช้พระคัมภีร์อย่างไร
บทที่ 7 สัญลักษณ์ของเวลาสิ้นยุค
บทที่ 8 การถูกรับขึ้น
บทที่ 9 การพิพากษายิ่งใหญ่ 2 ประการ
บทที่10 ความทุกข์ครั้งยิ่งใหญ่
บทที่11 ผู้ต่อต้านพระคริสต์
บทที่12 ครองร่วมกับพระคริสต์
บทที่13 บ้านถาวรของเรา

Pages: 97
Binding: Perfect
Size: A4 Paperback
Published: 2016